Přehled činnosti MSON za rok 2013

Základní umělecká škola Oskara Nedbala v Táboře oslavila v roce 2013 své sté narozeniny. V sérii koncertů, výstav a dalších akcí spojených s tímto výročím bylo vždy vzpomenuto památky umělce, jehož jméno škola nese od roku 1930 ve svém názvu.

Výstavka „O. Nedbal a Tábor“ z autorství Dr. Ludmily Peřinové (s použitím fotografií Járy Novotného) je od počátku roku 2013 ke zhlédnutí v přízemí ZUŠ O. Nedbala Tábor v prostoru čekárny.

Koncert z Nedbalovy komorní tvorby proběhl dne 6. února 2013 v Divadle O. Nedbala v Táboře v podání pedagogů ZUŠ O. Nedbala: Eva Peřinová, Blanka Novotná – klavír; Klára Remsová – soprán; Veronika Sychová – violoncello; Jiří Sycha – housle

Vztah O. Nedbala k rodnému městu Přednáška pro seniory „Vztah O. Nedbala k rodnému městu“ Dr. Ludmily Peřinové (s poslechovými ukázkami) se uskutečnila dne 18. února od 15 hodin v Městské knihovně v Táboře (ve spolupráci s G-centrem Tábor).

Výroční členská schůze MSON se uskutečnila dne 1. března 2013 od 18 h. v koncertním sále ZUŠ O. Nedbala v Táboře. Součástí programu byl koncertní vstup pedagožek ZUŠ (E. + L. Peřinovy; K. Remsová, B. Novotná. Skladby A. Dvořáka a jeho žáků O. Nedbala a V. Nováka) a prohlídka výstavky „O. Nedbal a Tábor“ Ludmily Peřinové umístěné do prostory čekárny v přízemí školy.

Noc operetnív Divadle O. Nedbala (v rámci cyklu tematických nocí) v režii Jindry Nezvedové proběhla v pátek 5. července 2013 od 20.30h. Součástí byla mj. prohlídka Síně O. Nedbala, hudební soiré prof. Miloše Schnierera a noční vycházka "Po stopách O. Nedbala".

Síň Oskara Nedbala byla opět otevřena 21. června v Divadle O. Nedbala v Táboře, tentokrát v přízemí ve foyer malého sálu. Ke zhlédnutí byla během otevíracích hodin Divadelního informačního centra a v době večerních představení do 15. září 2013.