Přehled činnosti MSON za rok 2014

U příležitosti 140. výročí narození Oskara Nedbala se v rámci Roku české hudby 2014 uskutečnil Rok O. Nedbala ve skladatelově rodišti pod záštitou starosty města Ing. Jiřího Fišera. V rámci republikového kontextu zcela unikátní celoroční projekt v Táboře probíhal ve vzájemné spolupráci těchto táborských institucí: Mezinárodní společnosti O. Nedbala, Divadla O. Nedbala, ZUŠ O. Nedbala, Husitského muzea a Města Tábor – odboru kultury a cestovního ruchu.

5.ledna - kostel Československé církve husitské 16:30 hod Koncert věnovaný výročím A. Dvořáka a O. Nedbala. Ludmila Peřinová – zpěv, Eva Peřinová – klavír, Jan Škrdlík – violoncello.

28. února – ZUŠ O. Nedbala (koncertní sál), 18h Výroční schůze Mezinárodní společnosti O. Nedbala za účasti starosty Ing. Jiřího Fišera. Schůzi vedla PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. - předsedkyně MSON. Hudební vystoupení: Klára Remsová, Irena Havlínová – zpěv, Blanka Novotná – klavír.

15. března od 14h Táborem O. Nedbala aneb doma není nikdo prorokem – tematická vycházka městem vedená PhDr. Zdeňkem Vybíralem, Ph.D.

16. března – Divadlo O. Nedbala (velký sál), 19h Polská krev – Nedbalova opereta v nastudování členů operního souboru Divadla J. K. Tyla Plzeň.

19. března – Divadlo O. Nedbala (malý sál), 10h Dokonalý umělec Oskar Nedbal (komponovaný pořad slova a hudby pro studenty středních škol) v podání umělců Agentury Havlák Praha.

27. března – Husitské muzeum (přednáškový sál), 17.30h Procházka hudbou a literaturou s Oskarem Nedbalem. Přednáška PhDr. Marie Fronkové, CSc. spojená s videoprezentací.

9. dubna – Divadlo O. Nedbala (malý sál), 19h Operetní koktejl od Strausse k Nedbalovi (večer operetních melodií). Komorní orchestr Nálady Petra Macka a sólisté operního souboru Divadla J.K. Tyla Plzeň.

8. května – děkanský kostel (Žižkovo náměstí), 19h Oskaru Nedbalovi věnováno – varhanní a pěvecký recitál za podpory Geoffreye Pipera z MusicEnterprise Luxembourg. Markéta Schley Reindlová (Německo) – varhany, Ludmila Peřinová – zpěv, Jan Škrdlík j.h. – violoncello. Repertoár reflektoval vztahy O. Nedbala a jeho kolegů k táborskému kůru (O. Nedbal, A. Dvořák, J.B. Foerster, E. Tregler aj.).

11. června – Husitské muzeum (Gotický sál), 19h Valse triste. Koncert pedagogů ZUŠ O. Nedbala věnovaný O. Nedbalovi i jeho hudebním přátelům a 100. výročí ukončení prvního školního roku táborské hudební školy (založené r. 1913). Ludmila Peřinová, Irena Havlínová, Klára Remsová – zpěv, Jana Pavlatová – flétna, Jiří Sycha – housle, Eva Peřinová, Petra Zíková – klavír, Jan Škrdlík j.h. – violoncello. (Na programu O. Nedbal, A. Dvořák, V. Blodek, E. Tregler, J. Jindřich, V. B. Aim).

11. července – před Divadlem O. Nedbala, 14h Nedbalovy melodie v rámci akce Piáno na ulici.

11. července – Divadlo O. Nedbala, 20 h Oskarova divadelní noc. Prohlídka Divadla O. Nedbala a Síně O. Nedbala vedená Jindrou Nezvedovou; Operetní dostaveníčko: Oskar Nedbal a stříbrný věk vídeňské operety. Operetní recitál (v respiriu divadla) v podání prof. PhDr. Miloše Schnierera (dramaturgie, klavír, slovo) a českých pěvců působících v zahraničí - Heleny Tamelové (Drážďany) a Romana Hozy (Vídeň).

Od cca 23h. tematická vycházka Po Nedbalových stopách nočním táborem vedená PhDr. Ludmilou Peřinovou, Ph.D.

21. srpna – Divadlo O. Nedbala (respirium), 20h Hudbou a veršem Oskaru Nedbalovi. Hudebně poetický večer s básnířkou Jarmilou Hannah Čermákovou (Praha), básníkem a violoncellistou Janem Škrdlíkem (Brno), Ludmilou Peřinovou (zpěv, recitace), Evou Peřinovou (klavír) a Tomášem Lísalem (klavír, básně). Na programu skladby O. Nedbala, A. Dvořáka, E. Treglera a V.B. Aima.

1.července – 14. září – Divadlo O. Nedbala (výstavní síň 1. patro): Síň Oskara Nedbala V rámci letních prázdnin (červenec, srpen) – Divadlo O. Nedbala (foyer v přízemí): Výstava výtvarných prací studentů Táborského soukromého gymnázia inspirovaná životem a tvorbou O. Nedbala.

14. září (v rámci festivalu Táborská setkání) v 10h. a ve 14h Nedbalova vycházka pod vedením Jindry Nezvedové z Divadelního informačního centra.

15. října – ZUŠ O. Nedbala (koncertní sál), 11h Známý neznámý v názvu školy aneb Kdo je Oskara Nedbal. Popularizačně vzdělávací pořad s audio ukázkami PhDr. Ludmily Peřinové, Ph.D. pro žáky ZUŠ a studenty Gymnázia Pierra de Coubertina.

3. listopadu – Husitské muzeum (přednáškový sál), 17.30h Vzlet a pád Oskara Nedbala. Přednáška PhDr. Ludmily Peřinové, Ph.D. s poslechovými ukázkami.

9. listopadu – Zájezd (účastníků z Č. Budějovic) za historií života Oskara Nedbala (Ve spolupráci s agenturou Kultur-Kontakt Č. Budějovice).
9.30 – komentovaná prohlídka Divadla O. Nedbala vedená Jindrou Nezvedovou.
13h. – prohlídka Střelnice a tematická vycházka Po stopách O. Nedbala PhDr. Ludmily Peřinové, Ph.D. s přednáškou v ZUŠ O. Nedbala (koncertní sál) s poslechovými ukázkami z CD. Koncertní vstup z klavírní tvorby O. Nedbala - Eva Peřinová.

26. listopadu – Divadlo O. Nedbala (malý sál), 19h (Francouzský šarm a český cit. Recitál dua Jaroslav Šonský – housle (Švédsko) a Sylvaine Wiart – klavír (Francie). Na programu díla O. Nedbala, A. Dvořáka, M. Ravela.

15. prosince – Divadlo O. Nedbala (malý sál), 19h Dík, mistře Oskare Nedbale. Večer slova a hudby z díla O. Nedbala a jeho současníků v podání umělců Agentury Havlák Praha – Ivany Veberové (zpěv), Lubomíra Havláka (zpěv, slovo), Ireny Havlákové (klavír) ad. s tanečními vstupy členů baletního souboru Státní opery Praha.

21. prosince – Divadlo O. Nedbala (velký sál), 19h Vánoční koncert Komorního orchestru Bolech města Tábora. V programu začleněna část suity z Nedbalova baletu Pohádka o Honzovi.


Z mimotáborských akcí:

2. července – Opočno: Mariánský kostelík, 18h Přednáška PhDr. Ludmily Peřinové, PhD. Komorní tvorba O. Nedbala s poslechovými ukázkami pro účastníky letních kurzů komorní hudby v Opočně.

24. listopadu – Praha: Rakouské kulturní fórum, 18h Přednáška PhDr. Ludmily Peřinové, Ph.D. Oskar Nedbala a Vídeň s audio a video ukázkami a následným koncertem dua Jaroslav Šonský – housle (Švédsko) a Sylvaine Wiart – klavír (Francie). Na programu O. Nedbal - Sonata h moll, Valse triste.

• V r. 2014 vznikl první filmový dokument České televize režiséra Pavla Kačírka Oskar Nedbal – vzestupy a pády. Na díle částečně spolupracoval člen výboru MSON Ing. Jan Setunský

• V internetovém portálu časopisu Harmonie (www.facebook.com/casopisharmonie) byl publikován rozměrný článek Martiny Fialkové Oskar Nedbal – vzlety a pády věnovaný skladatelově výročí a Roku O. Nedbala v Táboře.