Přehled činnosti MSON za rok 2018

Na přelomu roku 2017/2018 byla publikována odborná stať Ludmily Peřinové v angličtině v knižním sborníku britské The Dvořák Society for Czech and Slovak Music. Oskar Nedbal (1874 – 1930)“. Journal of Czech and Slovak Music (volume 26), editor Patrick Devine. Dublin (Ireland) 2017/18, s. 95 – 101. ISSN 2515-6292.

Na stanici Vltava ČRo byl dne 9. ledna 2018 vysílán pořad Ludmily Peřinové Neznámá klavírní tvorba Oskara Nedbala (délka 103 min.). Mluvené slovo L. Peřinové bylo doplněno řadou poslechových ukázeko především z Nedbalova klavírního díla v podání Nikol Bókové.

Na jaře byla obhájena magisterská práce pianistky Nikol Bókové na JAMU Brno s názvem Klavírní tvorba Oskara Nedbala.

13. června 2018 se v Gotické síni Staré táborské radnice uskutečnil koncert Novák - Nedbal z díla těchto předních žáků Dvořákovy kompoziční školy v podání pedagožek a studentů ZUŠ O. Nedbala Tábor a Konzervatoře Č. Budějovice. Účinkovali: Eva (klavír) a Ludmila (klavír, zpěv) Peřinovy; Václav Pelouch – housle, Adam Závodský – klavír, Petra Urbanová – klavír (studenti Konzervatoře Č. Budějovice), Barbora Klímová – klavír, Petr Samec – zpěv (žáci ZUŠ O. Nedbala).

30. června 2018 vystoupili účastníci festivalu Prague Summer Nights v Gotické síni Staré táborské radnice. V programu koncertu komorních souborů na výzvu MSON zazněl Nedbalův Romantický kus op. 18 v provedení sólistek: Sonya Nanos – violoncello (Kanada) a Rebecca Luppe – klavír (USA).

V červnu 2018 by la Konzervatoři Č. Budějovice obhájena absolventská práce houslisty Václava Peloucha z Tábora Oskar Nedbal a jeho odkaz v Táboře (vedoucí práce: L. Peřinová). Bylo čerpáno z materiálů o činnosti MSON a z archivních materiálů orchestru Bolech a ZUŠ O. Nedbala.

10. 7. - 30. 8. byla veřejnosti přístupna výstava Oskar Nedbal – táborský rodák v Divadle Oskara Nedbala v Táboře.

V srpnu 2018 byla dokončena kompletní historicky první nahrávka Nedbalova klavírního díla pro Český rozhlas v nastudování čestné členky MSON MgA. Nikol Bókové.

16. září 2018 na závěr festivalu Táborská setkání proběhl v Divadle O. Nedbala koncert Nedbal a Dvořák v podání houslistky Elisabeth Jiřičkové (Royal College of Music London) a klavíristky Barbory Brabcové (HAMU Praha).

22. září 2018 v Gotické síni Staré táborské radnice v rámci literárně-hudební prezentace básnické sbírky Ludmily Peřinové „Noční bdění“ zazněl Nedbalův Valse triste v provedení violoncellisty Jana Škrdlíka (Brno) a klavíristky Evy Peřinové.

V prosinci 2018 bylo provedeno a Odboru kultury a cestovního ruchu Města Tábor předloženo vyúčtování dotace z dotačního Programu podpory aktivit v oblasti kultury pro rok 2018. Zároveň byla sepsána a podána žádost o dotaci z téhož programu pro rok 2019. (Zpracovali: L. Peřinová, J. Smrčka).