AktualityOskar Nedbal 1874 - 1930

Na přelomu roku 2017/18 byla v Anglii vydána knižní publikace s kapitolou Ludmily Peřinové "Oskar Nedbal 1874 - 1930" (s. 95 - 101): Journal of Czech and Slovak Music. Vydala: The Dvořák Society for Czech and Slovak Music 2017 (editor Devine, Patrick - University of Dublin, Ireland), ISSN 2515-6292.

Vloženo 20/04/2018 21:05:14

Ludmila Peřinová

Kvalifikační práce a Oskar Nedbal

Nedbalovská problematika figuruje v současné době ve dvou kvalifikačních pracech:
V magisterské práci Nikol Bókové na JAMU Brno (klavírní dílo) a v absolventské práci Václava Peloucha (odkaz O. Nedbala v Táboře) na Konzervatoři Č. Budějovice.

Vloženo 20/04/2018 21:06:06

Ludmila Peřinová

Český rozhlas Vltava

V lednu (9. 1.) byl vysílán v Českém rozhlase (st. Vltava) 103 minutový pořad Ludmily Peřinové "Neznámá klavírní tvorba O. Nedbala" s ukázkami v podání Nikol Bókové, která pracuje na historicky první klavírní kompletní nedbalovské nahrávce pro ČR.

Vloženo 20/04/2018 21:06:56

Ludmila Peřinová

13. června - koncert "Nedbal - Novák"

Na 13. června je plánován koncert "Nedbal - Novák" (Gotická síň Husitského muzea od 18h.). Se skladbami kolegů z kompoziční třídy Antonína Dvořáka vystoupí žáci ZUŠ O. Nedbala (ze třídy Ludmily Peřinové; zpěv), Barbora Klímová (ZUŠ O. Nedbala - tř. Evy Peřinové; klavír), studentka Konzervatoře Č. Budějovice Petra Urbanová (tř. E. Peřinové; klavír) a absolventi Konzervatoře Č.Budějovice Václav Pelouch (housle), Adam Závodský (klavír) a Tomáš Lísal (klavír, verše). Vystoupí také Ludmila a Eva Peřinovy.

Vloženo 20/04/2018 21:07:39

Ludmila Peřinová

Táborská setkání a Oskar Nedbal

16. září na závěr festivalu Táborská setkání proběhne v Divadle O. Nedbala (od 19h.) recitál Barbory Brabcové (klavír - AMU) a Elisabeth Jiřičkové (Král. akademie hudby Londýn) z Nedbalova a Dvořákova díla. Zazní mj. Nedbalova houslová sonáta, Dvořákova Sonatina pro housle a klavír, Variace na Dvořákovo téma od O. Nedbala pro klavír aj.

Vloženo 20/04/2018 21:08:13

Ludmila Peřinová

Český rozhlas Vltava

Na podzim (cca listopad) připravujeme pro Č. rozhlas - st. Vltava další pořad, a to o osudech O. Nedbala v ČSR po r. 1918.

Vloženo 20/04/2018 21:08:50

Ludmila Peřinová

Anglická brožura o O. Nedbalovi

V jednání je příprava a tisk anglické brožury o O. Nedbalovi, která by měla vyjít za podpory našeho zahraničního člena Geoffreye Pipera z Lucemburska.

Vloženo 20/04/2018 21:09:23

Ludmila Peřinová

Sborník "Táborský rodák Oskar Nedbal"

Začínáme pracovat na sborníku "Táborský rodák Oskar Nedbal", který bychom rádi vydali spolu s Husitským muzeem v r. 2019. Koncepce a redakce: Ludmila Peřinová. Předpokládaná veřejná prezentace knihy by měla proběhnout v rámci recitálu vynikající pěvkyně Evy Garajové (písně O. Nedbala aj.) v Divadle O. Nedbala na závěr Táborských setkání 15. září 2019.

Vloženo 20/04/2018 21:09:51

Ludmila Peřinová